Management Drives

Management Drives

Jouw management Drives profiel maakt inzichtelijk waar je warm voor loopt, waar je ‘s morgens je bed voor uitkomt en waar je juist van weg wilt blijven.

Drijfveren

Je eigen waarden en drijfveren bepalen voor een belangrijk deel je keuzes in leven en werk. Hierdoor voorspellen ze hoe je je kennis, vaardigheden en competenties inzet en welk gedrag je daarbij laat zien. Aan de hand van een vragenlijst, ontstaat er een Management Drives drijfverenprofiel waarmee je jouw drijfveren in beeld krijgt. Door een (coach)gesprek hierover vindt de verdieping plaats en kan je met concrete acties een vervolg bepalen.

Wat levert het je op:

• Geeft richting bij keuze voor je loopbaan.

• Vergroot de verandering op gedrag en communicatie.

• Inzicht in je krachten en valkuilen en biedt je de kans om te ontwikkelen.

Hieronder zie je Management Drives matrix met daarin verschillende leiderschapsstijlen en bijbehorende kleuren:

Teams & organisaties

Organisaties bestaan, omdat er mensen samenwerken. Hierbij is de vraag alleen hoe mensen optimaal kunnen samenwerken. Want hoe zorg je ervoor dat mensen gemotiveerd blijven, elkaar versterken en elkaars taal spreken? Doordat je inzicht geeft in elkaars profiel, zet je een eerste stap.  Vervolgens geeft een teamprofiel van Management Drives inzicht in de drijfveren van een team omdat dit de optelsom is van meerdere individuele profielen.

Hierdoor heb je inzicht in en kan je werken aan:

•Inzicht in de krachten en valkuilen van het team
•Wat het team motiveert en demotiveert.
•Wie is mijn collega, wat kan hij of zij, wil hij/zij en hoe is deze persoon gedreven Verdelen van rollen in een (scrum)team of organisatie o.b.v. matches in samenwerking